Stacja Konstantynopol

Stacja kosmiczna niespotykanych rozmiarów, rozwinęła się dzięki zlokalizowaniu na jednym z większych węzłów skoków między gwiezdnych. Składa się z 4 kręgów połączonych jednym rdzeniem.

  • Grawitacja dzięki sile odśrodkowej
  • Orbituje skalistą Golgotę 4
  • Przeludniona
  • Zbudowana przez starożytną cywilizację
  • Oblężona
  • Kończą się dziewice

Stacja Konstantynopol

Vikings. IN SPACE! Kwadrat